Sztuka skutecznego negocjowania: Techniki i strategie

Edukacja i szkolenia

Sztuka skutecznego negocjowania: Techniki i strategie

Wprowadzenie

 • Rola negocjacji w biznesie
 • Wpływ technik negocjacyjnych na wyniki negocjacji

Śródtytuł 1: Przygotowanie do negocjacji

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie
 • Określenie własnych celów i granic
 • Analiza potencjalnych opcji i strategii

Śródtytuł 2: Budowanie relacji

 • Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych i empatii
 • Szukanie wspólnego języka i punktów wspólnych
 • Tworzenie atmosfery zaufania i partnerstwa

Śródtytuł 3: Wykorzystanie technik perswazyjnych

 1. Prezentowanie logicznych argumentów
 2. Używanie technik manipulacyjnych
 3. Wyznaczanie deadline’u

List wypunktowana – Techniki perswazyjne:

 • Wykorzystywanie dowodów i danych statystycznych
 • Używanie porównań i analogii
 • Tworzenie brakujących elementów szczegółów

Śródtytuł 4: Znajomość psychologii negocjacji

 • Wykorzystanie wiedzy na temat zachowań ludzkich
 • Uznawanie emocji i ich wpływ na proces negocjacyjny
 • Zrozumienie sposobów rozwiązywania konfliktów

Śródtytuł 5: Umiejętność ustępowania i kompromisu

 • Wybieranie istotnych dla przeciwnika elementów do ustępstw
 • Wyciąganie wniosków z poprzednich negocjacji i doświadczeń
 • Tworzenie win-win sytuacji

List wypunktowana – Umiejętność ustępowania:

 • Wybieranie mniej istotnych dla siebie elementów do ustępstw
 • Korzystanie z technik handlu i oferowania alternatywnych rozwiązań
 • Budowanie zaufania i zdolności do negocjacji z drugiej strony

Śródtytuł 6: Opanowanie emocji w trudnych sytuacjach

 • Rozpoznawanie własnych emocji i radzenie sobie z nimi
 • Unikanie impulsywnych decyzji podczas negocjacji
 • Kontrolowanie reakcji na stres i presję

Śródtytuł 7: Umiejętność kończenia negocjacji

 • Potwierdzanie porozumienia i warunków umowy
 • Zamykanie negocjacji na pozytywnym nucie
 • Tworzenie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi

Podsumowanie

 • Ważność umiejętności negocjacyjnych w biznesie
 • Ciągłe doskonalenie technik negocjacyjnych
 • Kluczowe elementy skutecznego procesu negocjacji.