Artykuły

KONKURS JEM ZDROWO WIĘC JESTEM

Dnia 20 czerwca podsumowaliśmy konkurs „Jem zdrowo więc jestem…”, którego celem było:
- promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia
- rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

 

Konkurs ten składał się z dwóch części.

W pierwszej, skierowanej do uczniów szkoły branżowej, uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o żywności i prawidłowym żywieniu.

Druga część, skierowana była do uczniów szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy, polegała ona na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, na temat zdrowego odżywiania.

Wśród uczestników wyróżniono laureatów:

I część:

I miejsce: Paweł Marcinkowski

II miejsce: Nowak Dawid

III miejsce: Katarzyna Jędrzejczak

II część:

I miejsce: Milena Wycisk

II miejsce: Anna Kapała oraz Paweł Andrzejewski

III miejsce: Patrycja Marcinkowska

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, którzy wykazali się dużą wiedzą oraz talentem plastycznym.

FOTORELACJA

Dodatkowe informacje