Artykuły

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Projekt „Kreatywne prace plastyczne” był realizowany  od września do maja br. przez uczniów klasy 5FP, 7FP, 8FP na zajęciach rozwijających kreatywność. Uczniowie tworzyli prace różnymi technikami plastycznymi inspirowanymi blogiem, które później były umieszczane na fanpag’u.

Głównym celem projektu było rozwijanie wyobraźni, samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości oraz wiary we własne siły. Uczniowie pracowali z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, tworzyli prace inspirowane przyrodą. Radość i zadowolenie poprzez stworzenie własnych niepowtarzalnych ciekawych, barwnych prac dała uczniom uśmiech i chęć do dalszych kreatywnych działań.

ania1 ania2                                        

Czekamy na kolejną edycję!!!

Dodatkowe informacje