Artykuły

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

„Jestem sobą – potrafię odmawiać.”

W kwietniu w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Jestem sobą  - potrafię odmawiać”. Skierowane były do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej. Celem spotkań było propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń oraz konsekwencji związanych z brakiem asertywności.

Ważne było rozbudzanie wyobraźni i twórczego myślenia uczniów. Rozwijali również umiejętność odmawiania w sytuacjach, kiedy coś jest niezgodne z własnymi przekonaniami oraz zasadami. Zadaniem uczestników podsumowującym pracę było wykonanie tematycznego plakatu.

foro1 foto2

Dodatkowe informacje