Artykuły

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI W NASZEJ SZKOLE

16 listopada 2021 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tolerancji. Był on dla wszystkich okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób - kolegów, koleżanek.

Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach szkolnych, których celem było:

 

- uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

- przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;

- kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

- odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji.

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, co oznacza termin „tolerancja”, obejrzeli film edukacyjny , wzięli udział w pogadance na ten temat. Omówiono także sytuacje szkolne, podczas których niektórzy uczniowie zachowują się wbrew zasadom tolerancji. Krótka rozmowa z młodzieżą skierowała ich uwagę na takie wartości, jak wzajemny szacunek i kulturalne odnoszenie się do siebie oraz brak akceptacji dla zachowań agresywnych. Następnie uczniowie wspólnie wykonali plakat zawierający „dekalog tolerancji”.

      Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu  towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji i wpłyną na przemyślenie własnego zachowania wobec innych ludzi.

Pamiętaj! „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” a zamiast tego POMAGAJ!

OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Dodatkowe informacje