ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wykaz podręczników do poszczególnych klas
obowiązujący
w roku szkolnym 2019/2020 

(wszystkie pliki otwierają się w formacie .pdf w programie Adobe Reader adobe m)

Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- klasy I-IV adobe m

 Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – klasy V-VIII adobe m

Klasa I-III szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa IV - VI szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa VII szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa VIII szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia adobe m

Klasa II Branżowa Szkoła I stopnia adobe m

Klasa III Branżowa Szkoła I stopnia adobe m

Przedmioty zawodowe adobe m

Szkoła Przysposabiająca do Pracy adobe m

Dodatkowe informacje