ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wykaz podręczników do poszczególnych klas
obowiązujący
w roku szkolnym 2020/2021 

(wszystkie pliki otwierają się w formacie .pdf w programie Adobe Reader adobe m)

Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- klasy IV-VIII adobe m

Klasa I-III szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa IV - VIII szkoły podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) adobe m

Klasa I - II Branżowa Szkoła I stopnia (na podbudowie szkoły podstawowej) adobe m

Klasa II Branżowa Szkoła I stopnia (na podbudowie gimnazjum) adobe m

Klasa III Branżowa Szkoła I stopnia adobe m

Przedmioty zawodowe adobe m

Szkoła Przysposabiająca do Pracy adobe m

Dodatkowe informacje