WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Od 12 marca do odwołania zajęcia w szkole nie odbywają się.

Nauczanie odbywa się w formie zdalnej.

Dodatkowe informacje