WARSZTATY PLASTYCZNE - „KOLOROWE INSPIRACJE”

warsztaty rawicz fot chrubasik 2 of 33W dniu 26.03.2019r. Studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przeprowadzili warsztaty plastyczne pt. „KOLOROWE INSPIRACJE”. Uczniowie klas 5CP, 6CP, uczestniczący w zajęciach mieli okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego

i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. Ważnym celem zajęć było kształtowanie odpowiednich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie osobowości i motywacji do działań twórczych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. 

Dodatkowe informacje