DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dla Rodziców i Uczniów naszej szkoły. W celu założenia konta nalezy podać wychowawcy klasy adresy email (inny dla Rodzica, inny dla Ucznia) i po umieszczeniu ich przez wychowawcę w bazie postępować według instrukcji podanej na naszej stronie (link znajduje się po lewej stronie).

Dodatkowe informacje