INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Informujemy, że dnia 15.06.2016 o godzinie 14.00 w Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Rawiczu zostało zakończone postępowanie ofertowe, dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej Edukacja;

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie d dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej; Podziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W wyniku przeprowadzonej dnia 16.06.2016 procedury konkursowej wyłoniono partnera Fundację ,,Partnerzy dla Samorządu” z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/2, której oferta spełnia kryteria formalne i merytoryczne konkursu i z którą w najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie. 

Dodatkowe informacje