WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Dnia 22 maja 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Woda – źródłem życia” zorganizowany przez nauczycielki kształcenia zawodowego - Annę Bajsarowicz i Annę Dybkowską.

 

Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wody i jej znaczenia dla życia na ziemi.

Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przyznano:

I miejsce – Monice Płóciennik

II miejsce – Małgorzacie Szymańskiej

 

oraz wyróżniono:

1) Radosława Witka,

2) Karolinę Bawolską,

3) Joannę Bender,

4) Jakuba Tymińskiego

5) Marzenę Jaraczewską

 

Gratulujemy J

20150522 123722

 

20150522 123805

Dodatkowe informacje