DZIEŃ OTWARTY

dsc 00001Trwa promocja rawickich szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Wybieram lokalnie”. Akcja jest kampanią informacyjną realizowaną przez Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu mającą na celu promowanie przez uczniów, nauczycieli, absolwentów, a także znane i lubiane osoby w regionie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. 

Ma ona zachęcić absolwentów okolicznych gimnazjów do wybierania szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie rawickim. Jednym z elementów tej promocji są „dni otwarte” organizowane w każdej ze szkół powiatu rawickiego. W piątek, 22 maja taka akcja miała miejsce także w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Rawiczu.

            Ze względu na specyfikę naszej szkoły akcja ta była kierowana głównie do rodziców uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mogli zapoznać się z ofertą szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mogli też obserwować zajęcia prowadzone w klasach szkoły podstawowej, porozmawiać z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wymienić między sobą opinie, posłuchać wzajemnych rad.

 Jedną z atrakcji naszego „dnia otwartego” była prezentacja księgozbioru ucznia Pawła Zawodnego; jest on pasjonatem książek o Janie Pawle II, patronie naszej szkoły. W jego kolekcji znajduje się około 50 egzemplarzy książek o Papieżu, a ponadto kalendarze, wycinki z gazet oraz figurki… Każdy mógł przejrzeć księgozbiór oraz wpisać się do pamiątkowej księgi Pawła. Gratulujemy tak pięknej pasji!

            W tym dniu gościli u nas rodzice uczniów, którzy obecnie uczęszczają do naszej szkoły oraz rodzice uczniów,  którzy dopiero zamierzają skierować swoje dzieci do naszej szkoły, a ta akcja na pewno utwierdzi ich w słuszności tej decyzji. 

Ze strony organu prowadzącego gośćmi byli pan wicestarosta Jacek Gwizdek oraz pani Maria Wojtkowiak, naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju.

Dodatkowe informacje