EGZAMIN GIMNAZJALNY

csc 5255Ponad 360 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjalnych w całej Polsce, a wśród nich czternaścioro uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,  rozpoczyna dziś trzydniowy egzamin gimnazjalny, popularnie zwany kompetencjami.

 

W pierwszym dniu uczniowie zmagać się będą z przedmiotami humanistycznymi (historia, wiedza o społeczeństwie oraz j. polski), w drugim z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką, a w ostatnim dniu wykażą się znajomością języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Dodatkowe informacje