WIĘZIENIE - STRACONY CZAS

    gazetaaOd września do listopada uczniowie szkoły zawodowej Zespole Szkół im. Jana Pawła II w  Rawiczu mieli możliwość wzięcia udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym Więzienie- stracony czas.

Zajęcia z uczniami to wspólna inicjatywa nauczycielki Krystyny Szydłowskiej   oraz  pracowników Zakładu  Karnego w Rawiczu pani psycholog Eweliny Trawki oraz wychowawcy Pawła Andrzejewskiego . Głównym celem projektu jest ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji  złych wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia  i w rezultacie pobytem w więzieniu. Oficerowie Służby Więziennej opowiedzieli, jak wygląda płytka czasami granica między wolnością a więzienną celą . W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli zrealizowany na potrzeby programu film Więzienie –czas stracony. Scenariusz napisał psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który ponad 10 lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz doświadczone policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu. Po projekcji filmu    prowadzący  zaprosili uczniów do rozmowy na temat konsekwencji różnych bezprawnych zachowań.  Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, uzupełniali swoją, nie zawsze prawidłową, wiedzę na temat przepisów prawnych i więziennego życia .Wszyscy przekonali się o tym, że pobyt w więzieniu to faktycznie stracony czas, który można wykorzystać zupełnie inaczej.

Dodatkowe informacje