MATERIAŁY DO NAUKI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Anna Bajsarowicz Dopasuj cienie
 
Anna Bajsarowicz Popraw po śladzie
 
 
 Anna Bajsarowicz    - ćwiczenia relaksacyjne

Anna Bajsarowicz  - gry edukacyjne

Joanna Nowak- Pomysły na ćwiczenia z wykorzystaniem wykałaczek 

Anna Bajsarowicz szlaczki 

Anna Bajsarowicz labirynty 

Anna Bajsarowicz ćwiczenia - integracja sensoryczna 

Joanna Nowak Ćwiczenia prawidłowej wymowy głoski "sz"w wygłosie wyrazów

Joanna Nowak Ćwiczenia oddechowe,artykulacyjne i słuchowe niezbędne do prawidłowej wymowy głoski "cz"

Joanna Nowak "Myj ręce"

Joanna Nowak-przeciwieństwa 

Sylwia Kuczyńska-Bartkowiak Zabawy rozwijające małą motorykę

Anna Bajsarowicz szlaczki

Anna Bajsarowicz grafomotoryka

Joanna Nowak  link z ćwiczeniami oddechowymi

Anna Bajsarowicz Piasek kinetyczny

Anna Bajsarowicz Gry i zabawy logopedyczne

Anna Bajsarowicz Gry i zabawy logopedyczne

Anna Bajsarowicz Gry i zabawy logopedyczne

Anna Bajsarowicz Usprawnianie percepcji wzrokowej

Anna Bajsarowicz ćwiczenia muzyczne

Anna Bajsarowicz ćwiczenia komunikacyjne 2

Anna Bajsarowicz ćwiczenia komunikacyjne 1

Dodatkowe informacje