MATERIAŁY DO NAUKI

KLASA 2AZ

Uczniowie otrzymują materiały do nauki własnej poprzez e-dziennik. Nauczanie zdalne oraz kontakt z rodzicami w klasie odbywa się również  drogą mailową ,poprzez grupę utworzoną na messengerze, sms/tel.

Dodatkowe informacje