Artykuły

PRACA SZKOŁY W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu informuje, że sekretariat pracuje od godz.7:30 do 14.30.
Jeśli istnieje taka możliwość pracownicy szkoły proszą o załatwianie niezbędnych spraw drogą mailową lub telefoniczną.
Pocztę tradycyjną proszę zostawiać w skrzynce na listy przed szkołą.

Dodatkowe informacje