Artykuły

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA I

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta I

w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marzena Ruszczyńska zamieszkała w Sarnówce.

Uzasadnienie

Podczas testu wiadomości oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędną na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.

Dyrektor Szkoły

(-) Marta Rzepecka

INFORMACJA II

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko referenta II na okres 6 miesięcy
w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Anna Zygmunt zamieszkała w Sarnówce.

Uzasadnienie

Pani Małgorzata Anna Zygmunt  podczas testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędną na stanowisku objętym naborem jak również umiejętnościami obsługi programów komputerowych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.

           

Dyrektor Szkoły

(-) Marta Rzepecka

Dodatkowe informacje