Artykuły

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

img 20181204 124520 2

 Ogólnopolska kampania edukacyjno- informacyjna

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Dnia 4.12.2018r w naszej szkole gościliśmy pracownika z Komedy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Tematem były zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest skierowana do społeczności, między innymi do dzieci i młodzieży. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi  na fakt, że najmłodsi  w rozmowach z dorosłymi  dzielą się zdobytą wiedzą. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Główne przekazy kampanii;

- Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły

- W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć  tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych

- Państwowa Straż Pożarna rekomenduje  instalowanie czujek dymu i tlenku węgla

- Państwowa  Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla

 Na spotkaniu zostały omówione szczegółowo zagadnienia:

- Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

- Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Uczniom przybliżono zagadnienia kampanii, wskazano zagrożenia, jakie niesie ze sobą czad oraz zatrucie nim. Podjęto również temat telefonów alarmowych oraz udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. 

Dodatkowe informacje