Artykuły

WARSZTATY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

20181113 105242W ramach realizacji projektu "Siła Wolontariatu"   dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w zajęciach,których celem było propagowanie idei zapobiegania bezdomności oraz ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.Wolontariusze  nie tylko pozyskali niezbędną wiedzę,ale również wykonali plakaty uświadamiające odbiorcom,że prawdziwego przyjaciela można spotkać w schronisku....

Dodatkowe informacje