Artykuły

KONKURS SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ UCZNIÓW NT. ŻYWIENIA

1W miesiącu czerwcu odbył się konkurs sprawdzający wiedzę uczniów nt. żywienia. Jego celem było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby   dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

 

pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia.

Konkurs miał formę testu i był przeznaczony był dla uczniów gimnazjum oraz szkoły branżowej I stopnia. 

I miejsce zdobył:

- Patryk Wojdyło (gimnazjum) oraz

- Magdalena Turbańska (szkoła branżowa I stopnia).

Uczniowie otrzymali dyplomy a także owocowe nagrody.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku :-)

Dodatkowe informacje