Artykuły

XVI RAWICKIE TARGI EDUKACYJNE I TARGI PRACY

20180410 10040310 kwietnia nasza szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną w XVI  Targach Edukacyjnych i Targach Pracy organizowanych w ramach akcji promocyjnej „Wybieram lokalnie”. 

Na przygotowanym stoisku promocyjnym  zainteresowani mieli szansę uzyskania fachowej informacji o kierunkach kształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, zajęciach specjalistycznych, warunkach rekrutacji, walorach i bazie dydaktycznej naszej szkoły.

 Pozostałymi wystawcami były szkoły ponadgimnazjalne, policealne, pomaturalne, językowe, uczelnie wyższe, a także placówki informacji zawodowej oraz przedstawiciele placówek i instytucji działających w obszarze rynku pracy i poradnictwa zawodowego. 

Ponadto dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem oraz uczestnictwa w warsztatach językowych i pokazach naukowych.

 Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem przede wszystkim młodzieży, która chce podjąć dojrzałą decyzję w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.

 Jednocześnie rodzice i dzieci chcący poznać bliżej naszą szkołę mogli w ramach „Dnia otwartego” uczestniczyć w lekcjach i zajęciach pokazowach oraz porozmawiać z nauczycielami.

Dodatkowe informacje