POWIATOWA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

dsc 706812 października 2018 r. naszej szkole odbyła się uroczystość powiatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

Wśród gości wydarzenia byli między innymi: Starosta Rawicki Adam Sperzyński, wicestarosta Jacek Gwizdek, Członkowie ZarząduAntoni Jórdeczka i Zdzisław Maćkowiak , Pani Maria Wojtkowiak Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju , Radni Powiatu Rawickiego, włodarze gmin, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół powiatowych, nauczyciele, pracownicy administracji , obsługi, rodzice oraz uczniowie.

   Dyrektor Marta Rzepecka powitała gości . W krótkim przemówieniu podkreśliła , że DEN to święto wszystkich pracowników oświaty . Z tej okazji życzyła współpracownikom, których podziwia, którzy ją inspirują i dzielą się doświadczeniem, aby nigdy nie zapominali o najważniejszym ogniwie edukacji – uczniu. Pani Dyrektor zadedykowała zebranym utwór zespołu „Pink Floyd”. W kolejnym punkcie okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Rawicki. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Zarządu Powiatu Rawickiego, ślubowania i wręczenia aktu nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczenia listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Stypendia specjalne oraz za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odebrali uczniowie. Dyrektor szkoły również wręczyła dyplomy i nagrody wyróżnionym pracownikom. Ostatnim punktem części oficjalnej było pasowanie nowych uczniów, którego dokonała wicedyrektor Małgorzata Zawadzińska- Kowalczuk. Następnie nasza młodzież przedstawiła program artystyczny, który nagrodzony został gromkimi brawami. Był to montaż liryczno-muzyczny   „ Dzień Nauczyciela na wesoło”

Dodatkowe informacje